1. INTRODUCCIÓ ALS CIRCUITS ELÈCTRICS

  1. Fonaments de Corrent Continu.
  2. Exercicis de circuits elèctrics.
  3. Simulador EveryCircuit.

2. VARIADOR DE FREQÜÈNCIA

  1. Funcionament.