màquines elèctriques

ja.cat/maquines

1. INTRODUCCIÓ ALS CIRCUITS ELÈCTRICS

  1. Fonaments de Corrent Continu.
  2. Exercicis de circuits elèctrics.
  3. Simulador EveryCircuit.

2. VARIADOR DE FREQÜÈNCIA

  1. Funcionament.

Calaix de sastre

Aquí tindrem una mica de tot.

  • DMelect
  • Monitor de temperatura FRIGO 1
  • Àtom de plata (Ag), coure (Cu), or (Au), alumini (Al), ferro (Fe), estany (Sn), carbó (C) i silici (Si).
  • Taula de resistivitats de materials conductors

kk